Tagarchief: Zwitser leven gevoel

Klein wolkje aan de hemel

Voor de net verschenen Pensioenkrant van het Pensioenfonds van Predikanten (Prot. Kerk in Nederland) heb ik onderstaande column geschreven. Het moge helder zijn dat (ook) dit pensioenfonds voor grote uitdagingen staat. In mijn column uit ik mijn zorg over de toekomst van het fonds: de dekkingsgraad is redelijk op dit moment, schommelend rond de 104%.  Het fonds kan nog aan zijn verplichtingen voldoen. Maar voor hoelang nog?
Ik zou graag ook op de langere termijn willen denken: is het pensioenfonds straks in staat om aan zijn financiele verplichtingen te voldoen?
Daarbij zou ik graag een discussie willen starten over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dient de PKN de lijn van de rijksambtenarij daarin te blijven volgen? Of kan de kerk een voortrekkersrol vervullen, door van die lijn af te wijken en de pensioengerechtigde leeftijd eerder te verhogen? Dat is voor mij een belangrijk signaal: solidariteit met de predikanten die dán met pensioen gaan en nu naar verhouding veel premie betalen.

Reacties, ideeën, gedachten zijn welkom.
ds Robert-Jan van Amstel, 5 januari 2012.

Column voor Pensioenkrant Pensioenfonds Predikanten (jan. 2012)

 Een klein wolkje aan de hemel

Begin 2011 had ik niet kunnen bevroeden dat ik, bouwjaar 1973, Lees verder Klein wolkje aan de hemel