Tagarchief: Toekomst

365 Druppels levend water

“We belijden dus niet klakkeloos dat God alles kan”, zo schrijft dichter-dominee Jaap Zijlstra die in 2015 is overleden. Vandaag zou hij 84 jaar geworden. Hetzelfde getal als zijn favoriete psalm draagt. Toch vandaag een geschenk van hem, als ik het zo mag zeggen. Bij uitgeverij Kok-Kampen is een herdruk (klik hier) van zijn veel gelezen dagboek “Toekomst” verschenen. Met een nieuwe titel: “Levend water”. Zeer treffend gekozen door de uitgever.

Ik denk aan de woorden van Jezus Christus in het Johannes-evangelie, waar Hij in gesprek is met een Samaritaanse vrouw:

Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. (Johannes 14, vers 14 NBV)

Water dat leven geeft voorbij de horizon van alledag, voorbij de grens van de kosmos, voorbij de dood. In dominee Zijlstra is dat water van geloof in zijn Heiland en Redder een levende bron van teksten, gedichten, preken, liederen, toespraken, schilderijen en tekeningen geworden. Het boek “Levend water” getuigt daarvan. Het dagboek bevat frisse en toegankelijke dagboekteksten Lees verder 365 Druppels levend water

2025

RJvA als 90jarige (Oldify)
De iPhone-app “Oldify 2” die mij, bouwjaar 1973, als 90plusser tekent.

Hoe zal het zijn over 50 jaar? Dan ben ik 92, in ieder geval in theorie. Wellicht heb ik dan al mijn levensadem teruggegeven aan God. En jij lezer misschien ook. Of je bent net in je zestiger jaren of over de zeventig. Hoe het zal zijn over 50 jaar dat weet niemand. Ik vond het wel aardig om via een iPhone-app “Oldify 2” te kijken hoe ik er zal zien over 50 jaar. Een voorbeeldje van mijzelf zie je hiernaast:

Vooruitreiken naar het jaar 2065 is geen doen. Laat staan naar 2025, 10 jaar verder. Dat ik hierover nadenk heeft deels te maken met de vernieuwende krachten die loskomen in de kerk die ik dien als predikant, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk in Zunderdorp maakt daarvan deel uit. De landelijke kerk ontplooit nieuwe initiatieven. Er is een roep tot back-to-basics en weg met allerlei overbodige vergaderlagen. Het fundament van de kerk: hoe volgen we als door God geliefde en vergeven mensen de weg van Jezus Christus? Klik hier voor de nota van ds Arjan Plaisier, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ik las een paar maanden geleden in een landelijk dagblad hoe de wereld volgens futurologen eruit ziet in 2025. Internet wordt Lees verder 2025

Klein wolkje aan de hemel

Voor de net verschenen Pensioenkrant van het Pensioenfonds van Predikanten (Prot. Kerk in Nederland) heb ik onderstaande column geschreven. Het moge helder zijn dat (ook) dit pensioenfonds voor grote uitdagingen staat. In mijn column uit ik mijn zorg over de toekomst van het fonds: de dekkingsgraad is redelijk op dit moment, schommelend rond de 104%.  Het fonds kan nog aan zijn verplichtingen voldoen. Maar voor hoelang nog?
Ik zou graag ook op de langere termijn willen denken: is het pensioenfonds straks in staat om aan zijn financiele verplichtingen te voldoen?
Daarbij zou ik graag een discussie willen starten over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dient de PKN de lijn van de rijksambtenarij daarin te blijven volgen? Of kan de kerk een voortrekkersrol vervullen, door van die lijn af te wijken en de pensioengerechtigde leeftijd eerder te verhogen? Dat is voor mij een belangrijk signaal: solidariteit met de predikanten die dán met pensioen gaan en nu naar verhouding veel premie betalen.

Reacties, ideeën, gedachten zijn welkom.
ds Robert-Jan van Amstel, 5 januari 2012.

Column voor Pensioenkrant Pensioenfonds Predikanten (jan. 2012)

 Een klein wolkje aan de hemel

Begin 2011 had ik niet kunnen bevroeden dat ik, bouwjaar 1973, Lees verder Klein wolkje aan de hemel