Perslucht

Perslucht en de Heilige Geest – deze combinatie zal niet direct voor de hand liggen. Toch is er iets over te zeggen.  Omdat mijn blog over de Heilige Geest goed gelezen werd en wordt, bied ik graag wat extra materiaal om nog wat mediteren op de betekenis van de Geest van God in ons leven.

Lemen pop wordt mens

De Heilige Geest komen we gelijk op de eerste pagina van de Bijbel tegen. Onbekommerd laat de schrijver van dit Bijbelboek de Geest en God Zelf aan het licht komen.

Lamp in het zand (Glen Carrie @unsplash)

Lees maar in Genesis 1, de eerste paar verzen. De Geest zweeft over het toehoewabohoe, het woeste en het doodse dat er is in de wereld. God roept “Licht” en is licht. Na vijf dagen begint God met het kroonwerk: het scheppen van de mens naar Zijn beeld gelijkenis. In het tweede scheppingsverhaal dat begint in Genesis 2, vers 4b horen we over God die eerst de mens formeert. God blaast de neus van de lemen pop die lijkt op een mens, vol. De G/geest komt nu in de mens en brengt hem/haar op spanning. In Job 33, vers 4 lezen we dat Geest van God ons heeft gemaakt en dat de Adem van God ons doet leven. In datzelfde hoofdstuk, vers 6 staat ook een belangrijke zin die in onze tijd van #BlackLivesMatter, gender, gelijkheid en gelijkwaardigheid, eigenheid, veelzeggend is: “Voor God zijn we elkaars gelijken, jij bent net als ik uit leem gevormd.”

Jezus blaast over de leerlingen

In het Nieuwe Testament komt de Geest over Maria en vult de buik met de komst van Jezus Christus. De Geest zweeft boven het hoofd van Jezus, als Hij wordt gedoopt in de Jordaan. De Geest is de vurige vlammen actief op de leerlingen tijdens het aanbreken van het Pinksterfeest. Of de Geest die zelf een woord spreekt: “Kom!”, zoals we lezen in Openbaring 22. Dat zijn memorabele momenten in de Bijbel.

Een ander moment waar al dan niet toevallig Pasen én Pinksteren op één dag vallen, zien we in het Bijbelboek Johannes, dat Jezus na zijn opstanding uit de dood een bezoek brengt aan zijn leerlingen. Hij wenst hen vrede, twee keer (Johannes 20, vers 19 en 21): zijn hand gaat omhoog en je ziet de wond die de spijker heeft geslagen tijdens de kruisiging op Golgotha. Hij heeft alle leed verdragen, dwars door de dood heen.

In vers 22 blaast Hij óver zijn leerlingen, over die prille jonge kerk waar wij als Alexanderkerk anno 2021 uit zijn voortgekomen; in Genesis 2, vers 7 blaast God ín de neus. Jezus zegt: “Ontvang de Heilige Geest”. Ontroerend én spannend moment daar in het huis. Wat gebeurt daar dan?  Wat kun je nu met de Heilige Geest? Of: wat kan de Heilige Geest nou met ons?

Stof in de computerkast

Heel concreet denk ik aan mijn computer. Hij staat bij mij in de studeerkamer op de grond onder mijn bureau. Soms dan zie ik weleens van die stofnestjes achter de kast. Dat is weg te halen met de stofzuiger. Als er zoveel stof achter zo’n computer kan liggen, hoeveel zou er in de kast zitten. Nou, het resultaat was stofrijk. Ongelooflijk, hoeveel stof zo’n ding verzamelt door de tijd heen. Het wordt naar binnen gezogen door de ventilatie. Het gaat overal zitten: op ventilatoren, de bodem van de computerkast, op geheugenchips en harde schijven. Hoe meer stof, hoe minder ventilatie. Dat kan zelfs brandgevaarlijk zijn.

Met een stofzuiger kun je wel wat stof weghalen. Alleen is de kans groot dat je kwetsbare onderdelen kunt raken met de stofzuigermond. Op internet ben ik gaan kijken wat handig is. Er blijken dus handige spuitbussen vol lucht op hogedruk te koop: perslucht in een busje. Met een klein wit staafje kan ik heel gericht alle stof wegblazen van de processor, moederbord, computerkast en zo de computer weer laten ademen. Alles wordt weer vrij. Ruimte voor verse ventilatie in de computerkast. Zonder de onderdelen van de computer te beschadigen, wordt wel weer zichtbaar wat onder het stof zat.

Wat kan de Geest bij jou wegblazen?

Dat is iets van de Geest van God ook doet: Hij blaast jou en mij vrij. Dat de Geest van God wordt uitgestort tijdens Pinksteren is een soort van voorjaarsschoonmaak van de wereld, van de mensen, van ons hart. Het stof weghalen uit je eigen levenskast. Er zitten misschien allerlei stofhopen in je leven. De Geest blaast als perslucht het stof weg om je echte ik weer tevoorschijn te roepen.

Waar zitten in ons leven de stofnesten, de hopen stof die je het zicht belemmeren wie je eigenlijk bent? Waarvan zou je bevrijd willen we worden?

Gift van leven

Je lichaam, je geest wordt niet door de Geest veranderd. Misschien heb je dat idee, dat de Geest je zo verandert, dat je een ander mens wordt. Dat je radicaal iets anders dient te zijn.

De Geest werkt genuanceerder, meer behapbaar. Hij is de ruimte voor nieuwe verse lucht. De luchtverversing doet zijn best.  Je kunt als mens weer wat meer helder en meer ademend in leven staan. De Geest is de kracht die je op spanning houdt.

De Heer blaast over zijn leerlingen:

“Ontvang de Heilige Geest.”

Da’s geen vervliegend cadeau. Het is een gift van leven. Iedere keer als je inademt, brengt de Geest Gods liefde voor het leven bij jou binnen. Het opademen van hele schepping zoals we lezen in Genesis 1, begint bij jou en mij, zoals we lezen in Genesis 2.

Nu de zomertijd aanbreekt kan de Geest verder haar gang gaan. Hoe zie jij de Geest waaien in jouw dagelijks leven? Waar put jij nieuwe moed en inspiratie uit?

ds Robert-Jan van Amstel
(
bovenstaande en hier aangepaste tekst is opgenomen in het kerkblad van de protestantse gemeente Alexanderkerk Rotterdam, Kerkvenster, uitgave zomer 2021)