Ik hou van jou

In de wijk Montmartre in Parijs is bij een park een bijzondere muur te vinden. Het parkje zelf is niet zo’n toeristentrekker, de muur van 40 vierkante meter des te meer. Op de muur staan de woorden “Ik hou van jou” te lezen in 250 verschillende talen. In 2000 heeft de kunstenaar Frédéric Baron zijn kunstwerk onthuld en sindsdien is het dus een topper voor de toeristen. Al Insta-end en Facebookend worden de selfies gedeeld.  

De “Ik hou van jou”-muur (foto via Wikipedia)

Regelmatig is het dringen voor de muur, want met name toeristen maken graag een selfie voor hun achterban, hun Insta of Facebook. De rode spetters als de delen van een gebroken hart die kunnen worden samengevoegd tot één hart. Mooie symboliek: allemaal maken we deel uit van het grote hart van de liefde.

Proeven

De woorden “Ik hou van jou” roepen van alles op, ook bij jou als lezer, vermoed ik. Wie hebben deze woorden tot je gesproken, als je gaat graven in je geheugen? Wellicht gebeurt dat nog tot aan vandaag dat je ze uitspreekt naar je partner, je kinderen, je kleinkinderen. Wie heeft ze allang niet meer gehoord of in de mond genomen? Als je de woorden goed proeft “Ik hou van jou” dan gebeurt iets in je. De liefde speelt een rol, een heel belangrijke zelfs.

Liefde is positieve gehechtheid

Als het gaat om de liefde zijn er verschillende soorten van liefde, mede omdat de liefde cultureel bepaald is. Eén ding heeft alle soorten liefdes met elkaar gemeen: er is sprake van positieve gehechtheid die ook veiligheid en geborgenheid meebrengt.

Met dit in het achterhoofd lezen we een aantal woorden in het Bijbelboek Openbaring. In de brief aan Efeze (Openbaring 2, vers 1 t/m 7) is Jezus aan het woord. Zijn woorden worden door Johannes op Patmos opgeschreven in een visioen.

Jezus is heel positief over de christelijke gemeente in Efeze: de mensen zetten zich in, houden stand, weten leugenaars buiten de kerk te houden en verdragen veel (vers 2 en 3). Da’s mooi, natuurlijk. Complimenten van de Heer krijgen doet altijd goed.

Oude of nieuwe wegen?

Als kerk hebben we ook stand te houden, zeker in deze tijd van de coronacrisis. Het is voor ons niet altijd even gemakkelijk om gemeente te zijn terwijl het fysieke gebouw gesloten is.
Daarbij: houden we stand als gemeente als het coronavirus min of meer bedwongen is? Hoe wordt ons kerkelijk leven: alles weer bij het oude of hebben we nieuwe wegen te vinden? Er is in ieder geval gehechtheid aan elkaar: we wíllen graag verder.

Venijn

Ik dacht dat Jezus zou roepen: “Ik hou van jullie!” gezien het goede rapport van deze christelijke kerk in Efeze. Echter, heel andere koek. Jezus zegt:

“Dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.” (vs.4)

Tsja, het venijn zit ‘m in de staart. Jezus is hier erg direct. De liefde van weleer, de eerste liefde, heeft die gemeente daar in Efeze opgegeven. De eerste positieve gehechtheid is blijkbaar uiteen gerafeld door de tijd heen. Wat een conclusie!

Ook al is de Kerk druk met van alles en nog wat, kunnen wij als gemeente flink in de weer zijn, heb jij als mens allerlei ballen in de lucht te houden; het is Jezus die even op een stopknop drukt. Laat de boel de boel even. Want: wat of wie is je eerste liefde, is je eerste positieve gehechtheid?

Waaraan is God gehecht?

Als we spreken over Gods liefde, dan hebben we daar beeld bij. Dat is kurk waarop de kerk, de wereld drijft. We leven ervan. We zingen erover. Het kortste vers in de Bijbel luidt: “God is liefde”. Wat is Gods grote liefde, waaraan is Hij zo gehecht?

In het prachtige lied der liederen, Hooglied, komen we dat heel intiem tegen. Het lied bezingt het samenspel tussen God en het volk Israël. Intiemer nog: het Lied bezingt de warme, verlangende omgang tussen God en de mens. God, de hij in het lied, zegt tegen jou: “Je bent zo mooi, je bent zo mooi” (Hooglied 1, vers 15). De liefhebbende God spreekt tegen de mens, tegen jou. Dat is zijn grote liefde. Wauw.
Is het ook wederzijds?

Nu komt het: durf je net zo te praten tegen God, zoals de zij dat doet in vers 16: “Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk” …  Heb je weleens zoiets gezegd tegen God, in gebed? Dat je tegen Hém zegt: “Ik hou van U/Jou” en dat je die positieve gehechtheid ervaart?
Probeer het eens…

Warm

Jezus roept dus op om de eerste liefde niet op te geven. Ofwel: houdt deze liefde warm. Laat het geen tekst blijven aan een muur in 250 talen voor een leuk selfie-moment. Aan God zelf zal het niet liggen, want Hij ís de Liefde. Hij hecht zich aan mensen, onvoorwaardelijk, anders hadden we nooit geboren geworden.

Als we deze liefde warm houden voor elkaar in onze kerk, dan houden we stand, kunnen we groeien en bloeien. Als je deze liefde viert en beantwoordt met jouw liefde tot God, wat gebeurt er dan in jouzelf?

ds Robert-Jan van Amstel, 19 juni 2020
Bovenstaande tekst is opgenomen in de juni/juli-uitgave van Kerkvenster, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Alexanderkerk.