Oud en Nieuw – een gebed

Op de valreep van 2018 naar 2019 wil ik jullie een gebed meegeven van dichter-dominee Jaap Zijlstra. Er zijn weer talloze jaaroverzichten voorbijgekomen deze maand. Niet alleen op de televisie, ook lijkt iedere krant en nieuwswebsite zich te verlustigen in lijstjes. Iedere keer weer als ik ze zie, hoor of lees, denk ik: er gebeurt van alles in de wereld van alledag. Veel meer dan ik kan bevroeden en verwerken.
Als christen, als gelovige in God Die de wereld geschiedenis, heden en toekomst geeft, blijf ik mijn hart richten op Hem. En probeer ik vanuit zijn geschenk van het leven en de liefde, betekenis te geven aan het dagelijks leven. Ook weer in 2019.

Het gebed van ds Jaap Zijlstra verwoordt voor mij het geloof, de hoop en de liefde die ik in, met en voor het leven ervaar:

Oud en Nieuw

Hemelse Vader, wat zouden wij beginnen
met het licht in onze ogen,
met de woorden in onze mond,
met de gloed van ons hart,
met het werk van onze handen,
als U er niet bent met uw zegen,
als U het nieuwe jaar niet kroont met uw goedheid.

Eerbiedig zeggen wij U dank
voor alle zegeningen van het afgelopen jaar,
voor uw nabijheid.

Ook voor de toekomst mogen wij weten:
naar uw belofte gaat U met ons mee, alle dagen,
tot aan de voltooiing van ons leven,
tot aan de voleinding van de wereld.

Dank U dat U ons vraagt uw medearbeiders te zijn,
maak ons tot een zout
dat de samenleving doortrekt en smakelijk maakt,
maak uw gemeente tot een licht dat de mensen verlost
van donkere gedachten en duistere praktijken.

Tot glorie van U, onze Schepper,
tot vrede en vreugde van al het geschapene.

(uit: Jaap Zijlstra, Inkeer. Gebeden, 1997 Kok Kampen. p.44)

Dankzegging (update 31.12.2021)

Eén van de zegeningen die ik wat betreft internet kan ik tellen is deze blog. Ik ben nu ruim tien jaar actief op dit stukje internet. Het hele jaar is er belangstelling. En steevast ieder jaar wordt eind december gegoogeld naar gebeden voor oudjaar. Honderden belangstellenden hebben inmiddels deze pagina bezocht.
Zo breidt een trouwe lezerskring zich steeds verder uit met nieuw publiek. Ik hoop met deze blog in het nieuwe jaar 2022 verder te gaan. Dank jullie wel voor jullie support en belangstelling.

Ik wens je een goede jaarwisseling toe en alvast heil & zegen voor het nieuwe jaar 2022.
Robert-Jan van Amstel, 31 december 2018; update: 31.12.2021