Gaaf, een kerkproeverij!

Er zijn tegenwoordig tig manieren om mensen uit te nodigen. Ik zie het bij mijn kinderen die zelfgemaakte kaartjes maken om klasgenootjes te vragen voor hun verjaardag. Wanneer ik zelf jarig ben, dan stuur ik een e-mail of een berichtje via Facebook. Behalve mijn 90-jarige oma, want haar bel ik natuurlijk op. Zij heeft geen computer thuis. Gemak dient de mens: via het internet is het een fluitje van een cent om uitje te plannen via een datumprikker. De datum waarop de meeste mensen in de gelegenheid zijn, wordt gekozen als definitieve plek in de agenda. Natuurlijk kun je spontaan iemand vragen om ergens wat te gaan drinken. Tig manieren dus om iemand uit te nodigen.

Uitnodigen voor een kerkdienst

Maar: heb je weleens bij jezelf bedacht om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst of een activiteit in de kerk, om eens de kerk te proeven? Als je het hele spectrum van altijd-kerkgangers tot af-en-toe-kerkgangers bekijkt, dan heeft het gros nog nooit iemand heeft uitgenodigd voor een kerkdienst. Gewoon omdat het niet in je opkomt. Of omdat je misschien denkt, dat de ander “nee” tegen je zal zeggen. Laat staan dat je eventuele lastige vragen zou kunnen krijgen: waarom jij dan wel naar de kerk gaat en hoe jij dan kan geloven in een God die liefde is, terwijl de wereld zo gebroken en verscheurd is? Of misschien herken je je hierin: “Als de Heer wil dat er mensen komen in de kerk, dan zal Hij daar zelf voor zorgen.”

Er zijn blijkbaar redenen genoeg om een vriend, een collega van je werk, een klasgenoot, een mede-vrijwilliger, een familielid, een zoon of dochter niet uit te nodigen. Dat is jammer. Dat zeg ik ook tegen mijzelf als christen, als dominee. Want: ik vind het heerlijk om in de kerk te zijn, als gelovige, als deelgenoot van die grote wereldwijde mensengemeenschap rondom Jezus Christus. Ik geniet van de taal die gesproken wordt in een godshuis. Het zingen van liederen die me even  kunnen doen optillen uit de dagelijkse gang van het leven. Zoals Psalm 84 in de bewerking van muziekgroep Sela:

Vers 1:
“Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse machten.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,zo’n blijvende schreeuw om de levende God”

En uit vers 2:
“Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.”

Wat gebeurt er tijdens een kerkdienst?

In de kerkdienst wordt een toespraak of preek gehouden over een Bijbeltekst waar het aardse gebeuren wordt verbonden met Gods aanwezigheid in de wereld. Maarten Luther die 500 jaar geleden de Reformatie is begonnen, zei: “God is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap.” Die God wil ik prijzen en loven. Dat zijn liefde is voor álle mensen. Dat die liefde tot leven is gekomen in Jezus Christus dwars door de dood heen. Christenen zijn Paasmensen.

In de kerk vier ik dat er vergeving is, genade, vriendschap, muziek, stilte, een glimpje van de hemel. Dat vind ik gaaf, letterlijk in de betekenis van het woord gaaf, als gave: een geschenk van God. Je bent er meer dan welkom om de Schepper van je leven te ontmoeten.
Tuurlijk, eerlijk is eerlijk: de ene kerkdienst doet mij soms meer dan de andere.
Een sporttrainer kan zeggen: “Als je alleen maar tijdens mooi weer komt trainen, dan kun je beter thuis blijven”. Het hoeft niet altijd mooi weer te zijn in de kerkdienst, toch? Soms kan de boodschap van de Bijbel haaks staan op jouw en mijn reilen en zeilen en word je dus aangesproken op de keuzes die je maakt in je leven. Dat kan thuis ook, alleen in de kerk tijdens een dienst zie je de ander ook en sta je dus niet alleen.

Proef je mee in de kerk?

Ik ga het erop wagen en doe jij dan ook mee: mensen uitnodigen voor een kerkdienst. Kom eens proeven in de kerk. Je bent meer dan welkom. Ik schat dat ik negen keer krijg te horen: “Nee, voor mij niet.” Laat nou die tiende poging wél slagen. Hij of zij gaat mee. Ik bereid hem voor op wat hij kan verwachten. Waarom ik de kerk en geloof belangrijk vind. Ik sta open voor zijn of haar vragen en misschien tref ik wel een zekere weerstand. Dat geeft niet. Laat de Geest van God haar werk maar doen. God zelf raakt door zijn Geest mensenharten aan. Hij nodigt zichzelf uit en klopt aan de deur van je hart: “Vandaag wil Ik bij jou in huis zijn.” Dat is toch gaaf?

ds. Robert-Jan van Amstel, 31 augustus 2017
bovenstaande tekst is opgenomen in de Kerkklanken, kerkblad van de Protestantse Gemeente Zunderdorp en in Monitor, een periodieke uitgave van Stichting Diensten met Belangstellenden Amsterdam.

Bezoekinformatie, mocht je belangstelling hebben

Iedere zondagmorgen wordt in de Dorpskerk van Zunderdorp (Achterlaan 12) om 10:00 uur een kerkdienst gehouden. We nodigen je graag uit om zondag 17 september aanwezig te zijn in onze kerk. Bijzondere muziek wordt verzorgd door Quasimodus uit Ermelo o.l.v. Marten Kamminga. Na de dienst is er koffie drinken en ontmoeting. Ook wordt het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd.
Je kunt via internet meekijken, klik hier.

Iedere zondagavond wordt in de Engelse Kerk, Begijnhof 48 (hartje Amsterdam bij het Spui) om 19:00 uur een laagdrempelige kerkdienst gehouden voor mensen die belangstelling hebben voor het Evangelie (de Blijde Boodschap) van Jezus Christus. De diensten zijn Nederlands gesproken in de Engelse Kerk. Zondag 17 september wordt Startzondag gehouden met Kerkproeverij. Graag nodigen wij je daarvoor uit. Mooie muziek wordt verzorgd door organist Arjan Breukhoven. Het koor Davanti verleent medewerking.

Landelijk is de Kerkproeverij op zondag 10 september mee te maken. We hebben ervoor gekozen om de 17e aan te houden. Eigenlijk zou iedere zondag kerkproeverij gehouden kunnen worden 😉