Zalig beuken op de bijbel

Bloedboek (Dimitri Verhulst)Ja hoor, het is weer zover. Gisteravond was bij het Tv-programma Pauw op NPO 1 de bekende schrijver Dimitri Verhulst te gast. Vandaag komt namelijk zijn nieuwe boek uit, getiteld: “Bloedboek”. Het boek zelf heb ik nog niet gezien of gelezen, dus ik baseer me op wat ik heb gehoord tijdens het interview. Hij vertelt of hertaalt in eigen woorden de eerste vijf bijbelboeken van de bijbel, Genesis t/m Deuteronomium. Zonder enige nadere introductie wordt gelijk het voor mij heilige boek in een kwaad, lachwekkend en vals-gniffelend daglicht gezet door de talkshowhost. Eigenlijk ben ik dan al afgehaakt, want het is natuurlijk zalig te beuken op de bijbel. Maar goed, kijk eerst maar even:

Het motief van de schrijver om de bijbel te hertalen heeft te maken met het “schatplichtig” zijn, aldus Verhulst, aan de verhalen in de bijbel. Maar even later komt, naar mijn mening, de echte aap uit de mouw: de bijbel wordt door Verhulst vergeleken met Mein Kampf van Hitler. “Waarom is Mein Kampf verboden, terwijl de bijbel overal in hotelkamers terug te vinden is?” Want er staan zoveel “fascisme” en “oproep tot haat” in “dit boek” – dus huppetee alles over één kam scheren. Verhulst verzuimt niet de Koran erbij te zetten. Eigenlijk doet Verhulst een verkapte oproep om óf de bijbel te verbieden óf om Mein Kampf van de lijst “verboden boeken” te krijgen. Prima om met de bijbel aan de gang te gaan, maar dergelijke onbenullige uitspraken overgoten met een intellectueel sausje, gaan mij echt te ver.

Tuurlijk kun je met een bepaalde bril op, alles in je straatje krijgen: op zoek naar geweld in de bijbel? Dan krijg je die. Zoek je argumenten voor of tegen God, dan vind je die ook. Gaat je hart uit naar teksten over de liefde, ze staan er en hóe. Heb je oog voor vergevingsheid, absoluut, dat vind je. Verlekker je jezelf in rauw verraad, je leest erover. Richt je je belangstelling op de kracht van leven, begin maar met Genesis 1. Heb je affiniteit met schoonheid van taal, parels en diamanten genoeg in de bijbel. Heb je goesting aan sterke voorbeelden, ze staan erin. Maar zoals nu ‘de’ bijbel wordt gepresenteerd in bovenstaand interview, ik vind dat veel te gemakkelijk en lui.

Daarbij vind ik het stuitend dat de suggestie wordt gewekt, alsof ik als christen met het soort concrete oudtestamentische wetgeving leef, zoals het voorbeeld dat Pauw gebruikt over de krijgsgevangen vrouw. Wetgeving van ruim 3000 jaar geleden kun je niet zomaar tot leven wekken anno 2015 of als rechtsgeldig verklaren. In Nederland hebben we eigen wetgeving en daar probeer ik me als burger aan te houden. De wetgeving uit de bijbel, zoals in de eerste vijf boeken van het Oude Testament, is voor mij deels niet meer actueel: woestijnvolk 2e millennium voor de jaartelling versus Nederland anno nu, dat gaat niet. Deels nog  zeler actueel, vooral daar waar het gaat om de leefregel van Jezus Christus die alles fundeert: “Heb God lief met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand en met al je kracht. Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt” – doe dit en u zult leven.

Klaar.

ds Robert-Jan van Amstel, 4 november 2015

p.s. 1. Theoloog Alain Verheij heeft op Blendle een mooie reactie geschreven n.a.v. de Pauw-uitzending, klik hier (0,69 eurocent)

p.s. 2. Dimitri Verhulst is geïnterviewd  door VPRO Radio “De Nachtcorrespondent” op 3.11.2015; hier krijgt Verhulst meer tijd om te vertellen over zijn aanpak. En er zijn diverse citaten uit Bloedboek te horen.