Ober

Afgelopen dinsdag zag ik in de Volkskrant (21 april 2015) een heel treffende tekening van Jos Collignon.
De beeldtaal legt strak en stevig de vinger in de open wond: zijn de vluchtelingen, de asielzoekers vanuit Afrika naar Europa de vlieg in de soep van de Europese gemeenschap?

(C) Jos Collignon in De Volkskrant, di 21 april 2015 (klik op de tekening voor een vergroting in een aparte pagina)
(C) Jos Collignon in De Volkskrant, di 21 april 2015 (klik op de tekening voor een vergroting in een aparte pagina)

De voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, ds Karin van den Broeke, heeft een gebed geschreven dat gebruikt kan worden o.a. tijdens de kerkdiensten en vieringen in den lande. Ik neem de tekst hieronder over van de website van de PKN. Bid je mee?

Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent,
bij U komen we met wat we horen over vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee.
Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden.
Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchtten, die hoopten op een beter leven en die verdwenen in zee.
Houd hun namen geschreven in Uw hand.

Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn die naamloos begraven worden.
Wees bij allen die leven in rouw.
Wees bij reddingwerkers die beelden van verschrikking met zich meedragen.
Wees bij hen die drenkelingen opvangen.
Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden.
Geef vrede.
Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin geen mens meer hoeft te vluchten.
Maak een einde aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood van anderen uitbuiten.
Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam.
Dat wij doen wat gedaan moet worden.
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon.
Ontferm U.
Amen

ds Robert-Jan van Amstel, 23 april 2015