Geloof doet leven (EO Groot Nieuws 8 maart 2015)

EO Groot Nieuws (logo)Vandaag spreek ik in het radioprogramma EO Groot Nieuws onderstaande meditatie uit.
Thema: “Het geloof komt tot leven” naar aanleiding van de bijbeltekst Johannes 4, vers 43 t/m 54.

Hieronder de integrale tekst zoals ik die heb ingesproken, eerst de bijbellezing daarna mijn overweging.

Beste luisteraar, graag wil ik met u lezen uit het evangelie naar Johannes.

Lezing uit: Johannes 4, vers 43 t/m 54 (NBV2004-vertaling)
43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was.
47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’
50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’
De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.
51 En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52 Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’
53 De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.
54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

Meditatie:
Beste luisteraar,

Jezus gaat met zijn leerlingen weer naar Kana, “waar Hij van water wijn had gemaakt”. Een Aha-Erlebnis. Het was tijdens een bruiloftsfeest eerder in Kana. Het water bloost als die Jezus in de buurt is. H2O wordt bordeaux, appellation controlée Cananium, iets dat waardeloos leek voor de feestvreugde werd ineens waardevol. Kana werd de plek van het allereerste wonderteken uit Jezus’ hand en hart.

Je ziet zijn leerlingen proeven op de lippen: “Hier is het begonnen waardoor wij tot geloof kwamen. Ons geloof kwam hier tot leven”. Je zou kunnen zeggen: wanneer Jezus met zijn discipelen Kana opnieuw binnenkomt, dan komen die leerlingen terug in de kraamkamer, de geboorteruimte van hun geloof. Ze zagen het huis waar ze ooit die ene bruiloft gevierd hebben en ze proeven bij wijze van spreken de wijn weer.
We zouden graag die sensatie van het wonder willen hebben. Kijken wat er gebeurt, zoals water dat wijn wordt. Dan is God zichtbaar en kunnen we ons sterk maken dat God zijn schepping echt serieus neemt, kijk maar: God laat de wijn niet zomaar verwateren…
Onze Heer Jezus antwoordt direct: “Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!” (Joh.4,48) Waarom moet er eerst een wonder plaatsvinden voordat je tot geloof komt? Waarom moet er eerst iets buiten alle verwachtingen om gebeuren voordat je je hart open maakt?

Beste luisteraar, ik wil u en jou uitnodigen om eens een kijkje te nemen: Hoe ziet uw kraamkamer/geboorteruimte van het geloof eruit?
Doe de deur eens open van die kamer.
Kijk eens om je heen.
Wat hangt aan de muren?
Wat ligt er op de vloer?
Zit er een raam in?
Of een gesloten ruimte?
Hoe heb je die kamer ingericht?
Hoe is je geloof gegroeid, wat heb je eraan overgehouden?
Wat is er intussen veranderd, welk schilderij is verbleekt of hangt schuin?
Wat is verwaterd of juist tot wijn geworden en proef je daarvan in en door je geloof? Misschien is je geloofskamer leeg?
Waar zit Kana in jouw leven?
Vanmorgen hoort u, beste luisteraar, dat Jezus Christus weer naar Kana komt. Jezus komt je tegemoet, ineens kan Hij in beeld komen…

Waar Jezus in Kana eerst het feest nieuw leven gaf, zo komt Hij weer in Kana, nú in aanraking met de strijd om leven. Een hoveling, iemand met een hoge positie uit het koninklijke hof van koning Herodes, heeft een uiterst somber vooruitzicht: zijn kind ligt op sterven. Dan ben je als ouder nergens meer. Dan zoek je ergens uitkomst. Je zoekt die laatste strohalm.
Dan kan God de eerste of de laatste zijn waar je aanklopt.

Die hoveling moet dat in zijn hart hebben gevoeld en geweten. Waar Jezus Christus is, daar blijft de dood op afstand. Daar waar Jezus komt, daar raakt Hij de mens aan, daar wordt water wijn, daar komt geloof tot leven door te zeggen: “Sta op!”
Mensen komen tot zichzelf, tot rust, wat jou belast, wat jou klein houdt, kun je bij Jezus kwijt. Hij wil geen offers, maar… wat vraagt Jezus nu eigenlijk van je? Je hart, je woord, je leven.

Uiteindelijk gebeurt waar deze ouder met het zieke kind zo naar verlangt: na wat heen en weer gepraat tussen Jezus en de hoveling is de zoon ontkomen aan de klauwen van de dood. Jezus zegt: “Ga maar naar huis, uw zoon leeft.” Water wordt weer wijn. De dood wordt weer leven. De traan wordt weer vreugde. Het ongeloof wordt geloof.

Weet u, elk wonder dat Jezus doet, is een teken dat verband houdt met héél het werk van onze Heer Jezus. Het evangelie van Johannes waar we uit gelezen hebben wil ons duidelijk laten horen: Jezus Christus is de opstanding. En van die opstandingskracht waardoor zelfs water wijn wordt, daar proeven we van. Daar leven we van. Is die opstandingskracht de motor van ons geloof? Kunnen we eerst geloven en dan zien?

Tegelijk kan door je hoofd spoken: “Ja, maar…Slechts één kind, terwijl er zeker meer vaders en moeders met kinderen zorgen hadden in Kana. Meer kinderen zijn er gestorven dan Jezus heeft genezen. En het gaat maar door. Kijk maar naar de foto’s in kranten, de beelden op de televisie…. Waar is die opstandingskracht nu dan? Waarom verwatert zoveel?”

Het wonder is het licht dat door de kieren van het bestaan schijnt. Niet meer dan een kier. Geloven dat het licht nooit zal doven. Hopen dat het licht doorbreekt in volle glorie. Eens is God alles in allen…

Wanneer kwam of komt het geloof in jou tot leven? Omkeren is altijd opnieuw je blik richten. Die vader met een belangrijke plek in het koninklijk paleis gelooft dat hij aan de Heer Jezus Christus is gebonden. Hij gelooft eerst op het woord. Geloof is geen prestatie, is geen hard lopen, jezelf over de kop werken, maar wil evenwicht brengen in je vreugde, je verdriet, je zorg en je dankbaarheid in de richting van God, balans tussen leven en dood – dit alles staat in zijn Licht. Een Licht sterker dan alle dood. Dat licht wordt ons iedere dag geschonken.

Ga weer eens je de kraamkamer/geboorteruimte van je geloof in. Hoe is het ingericht? Wat laat je binnen? Wat heb je er ooit uit gedaan? Hoe je ruimte van je geloof er ook uitziet, Jezus Christus heeft voor ons bevestigd in het evangelie, met de opstanding uit alle doodsheid, met de vergeving van zonden, dat ieder mens, jij/u/ik, drager is van Gods Licht. Ieder mens is het resultaat van Gods liefde. Ieder mens is van waarde in de ogen van God.

Bij Hem heb je altijd een thuis en dat geloof doet leven.

AMEN.

ds Robert-Jan van Amstel, 8 maart 2015; aangepast: 25 augustus 2015

Gebruikte bronnen bij de voorbereiding: de bijbel NBV2004; K. Berger, Kommentar des Neuen Testaments; R. Schnackenburg, Johannes-Evangelium; N. ter Linden, Het verhaal gaat; K.H. Miskotte, Verzameld Werk, deel 13.

De uitzending van EO Groot Nieuws, gepresenteerd door Andries Knevel, is te beluisteren via deze link, klik hier. Mijn meditatie begint op 23:43.

Lied na de meditatie: “Groot is Uw trouw, o Heer”, vers 1 en 2

(uit: Evangelische Liedbundel, lied 170)

1. Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.
Refrein Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij ’t leven der eeuwigheid.
Refrein Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 gedachten over “Geloof doet leven (EO Groot Nieuws 8 maart 2015)”

  1. Ja ga eerst weer eens terug naar je geboortekamer/kraam, En dan hoor je het lied Herstel je eerste liefde. Ja geloof komt tot leven wat Hij allemaal voor mijn gedaan heeft Hij houd van mijn en van jouw! Wat een vriend hebben wij Jezus, ik hou van u.

Reacties zijn gesloten.