Aswoensdag – oerknal of doornenkroon?

Op Facebook zie ik allemaal berichten voorbij komen, als: “De komende 40 dagen geen Feestboek/Facebook voor mij”. En ook op andere sociale media gaat de stekker er voor de gebruiker even uit. Ieder jaar gaat ook door mijn hoofd de gedachte of ik wel of geen Facebook/Twitter/Pinterest-stop moet maken de komende 40 dagen. En steeds opnieuw laat ik dat voorbijgaan. Ik kies voor een andere invulling van bezinning in deze periode tot aan Pasen.

Golgotha (Rodrigo Layug, 2012) Bron: Flickr
Golgotha (Rodrigo Layug, 2012) Bron: Flickr

De lijdenstijd of: de verstil(len)de, veertigdagen tellende tijd tot aan Stille Zaterdag, laat de mens volgen in het voetspoor van Jezus Christus richting het kruis op Golgotha. Vandaag is deze tijd van inkeer, van vasten, van bezinning begonnen: Aswoensdag. Op Aswoensdag laten (rooms-)katholieke en sommige protestantse gelovigen een kruisje van as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. De voorganger spreekt bij het maken van het askruisje deze woorden uit: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. Deze woorden vinden we terug in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 3, vers 19, als de eerste mensen Adam en Eva het Paradijs Eden moeten verlaten.
Naast deze woorden uit het boek Genesis kan de voorganger die het askruisje tekent ook andere woorden gebruiken, zoals uit Marcus 1, vers 15 waar Jezus Christus zijn boodschap verkondigt en daarmee zijn levensreis begon: “Bekeer u en geloof in het Evangelie”.

Slow-reading

Te midden van alle drukte van het dagelijks bestaan het hart focussen op wat nu echt van waarde is in het leven.  Ik gebruik deze veertigdagentijd om met slow-reading door het lijdensevangelie te lezen. Dit jaar kies ik voor het Matteüs-evangelie en dan met name de hoofdstukken 26 t/m 28. Steeds lees ik één of meerdere verzen en laat de woorden op me inwerken. In gebed ga ik in gesprek met de woorden die ik net op mijn netvlies heb gehad. Ik merk dat ik daar energie van krijg en tegelijk mijn blik op de dagelijks gang van zaken wat verandert: wat is wél en wat is níet belangrijk?
Het mooie aan slow-reading van het lijdensevangelie is daarbij, hoe dichter bij de dood van Jezus aan het kruis, hoe sterker de bevestiging klinkt, dat het leven in Jezus Christus bewaard blijft, dwars door de dood heen. Denk alleen al aan de woorden van de Romeinse legerleider bij het kruis als Jezus is gestorven: “Hij was werkelijk Gods Zoon” (Matteüs 27, vers 54); in deze woorden wordt Gods eigen Woord bekrachtigd, als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde” (Matteüs 3, vers 17). De mens is niet geschapen voor de dood, maar om te leven met God.

Ds Jaap Zijlstra, de oud-predikant van o.a. Stichting Diensten-met-Belangstellenden, plaatste vandaag een kernachtig gedicht getiteld “Aswoensdag”:

ASWOENSDAG
Nu achter al mijn gedoe voortaan
de vraag opsteekt: Waar kom je vandaan,
waar ga je naar toe, wat is de waarde
van je korte bestaan op aarde,
zet niet een oerknal de dragende toon
maar de man met de doornenkroon.

De lijdenstijd is begonnen. Bezinning, loslaten, tellen van zegeningen, opruimen en bewaren: dat alles in het licht van de Opstandige.

ds Robert-Jan van Amstel, 5 maart 2014