Het hart van de bijbel

Jim Wallis had eens het idee opgevat om met de schaar door de bijbel te gaan. Hij was toen student theologie. Hij zocht een paar studiegenoten op. En zo gingen ze aan het werk om allerlei verzen uit de bijbel te knippen. Alle 66 bijbelboeken vanaf Genesis t/m

Jim Wallis (2013)

Openbaring werden door Wallis en zijn kornuiten doorgepluisd. Steeds als in een vers werd gesproken over rijkdom, armoede, onderdrukking en rechtvaardigheid werd dat vers uit de bijbel geknipt. De theologiestudenten wilden ontdekken hoe een bijbel eruit ziet als je alle compassie eruit haalt.
Het knippen kostte de studenten nogal wat tijd. Uiteindelijk waren ze klaar en  lagen zo’n 2000 uitgeknipte verzen op de grond. Van het boek zelf was weinig meer over. Je zou kunnen zeggen: onleesbaar geworden. Daarmee toonden ze aan, wanneer je de zorg om de arme, om de verschoppeling, om de uitgeslotene uit de bijbel knipt, dan knip je het hart uit de bijbel. De zorg voor de naaste staat voor God op nummer 1.

Jim Wallis is trouwens niet de eerste die met knippen in de bijbel is begonnen. Eén van de Amerikaanse presidenten, Thomas Jefferson, deed hetzelfde in 1804. Alle teksten die iets zeggen over de goddelijkheid van Jezus Christus in de vier evangeliën werden met de schaar monddood gemaakt. Jefferson wilde vooral de mens Jezus en zijn ethische principes hooghouden. Hij hield een boekje van 46 pagina’s over: “The Philosophy of Jesus of Nazareth”

Verknipte bijbel van Thomas Jefferson

Natuurlijk houd ik geen pleidooi om hetzelfde te doen als die theologiestudent en president deden. Aan het verknippen van een bijbel zou ik zelf niet snel beginnen. Al heb ik wel een studiebijbel uit mijn studententijd waarin ik heb gestreept en diverse aantekeningen gemaakt om de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament en de daaruit voortvloeienden theologieën goed te kunnen volgen 🙂

Trouwens over het wegknippen gesproken: wat voor tekst stond op de andere kant van de bijbelpagina waaruit het vers is weggehaald? Wellicht is veel meer aan bijbelse wijsheid verknipt dan de bedoeling was.
Het zet wel aan tot nadenken: wat is volgens jou het hart van de bijbel?

ds Robert-Jan van Amstel, 28 februari 2014