50jarig jubileum DmB – Tjeerd Hoekstra, bestuurslid

“Een onderdak bieden aan mensen die zoekende zijn”, zo zegt Tjeerd Hoekstra tijdens het jubileumfeest in maart eerder dit jaar. Hij is een actief bestuurslid van Stichting Diensten-met-Belangstellenden. Deze groep van enthousiaste vrijwilligers waarbij ik als predikant sinds oktober 2102 betrokken ben, doet inmiddels bijna 50 jaar en negen maanden iedere zondag dit werk: een plek bieden voor zinzoekers. Niemand uitgezonderd, iedereen welkom. Zoals Tjeerd als zegt in het filmpje: “Mensen van divers pluimage”.

Iedere zondagavond om 19:00 uur biedt het bestuur de mensen gelegenheid tijdens de kerkdienst in de Engelse Kerk te bidden, te zingen, te luisteren, te delen en te ontmoeten. En dat in een oase van rust, het Begijnhof, te midden van stadse drukte of de drukke stad, hoe je dat ook noemen wilt.

De kerkdiensten hebben een duidelijke structuur en inhoud. We maken een beweging door vanuit de wereld naar God toe en van God uit de wereld weer in. Als de groet van God geklonken heeft zingen we ons open voor het gebed. In het gebed leggen we de nood van de wereld voor, betrekken we ons eigen verhaal als mens. We worden ons bewust van onze tekortkomingen, onze eigen nood en verdriet, de scheefgroei en schuld in de wereld. Terwijl we bidden, verwoordt de voorganger de opening van God uit: vanuit vergeving, vanuit zijn barmhartigheid kan een nieuwe weg worden gebaand. Kan er weer opgeademd worden.
Vanuit het gebed en de aangereikte barmhartigheid zingen we een loflied waarna de lezing(en) uit de bijbel plaatsvindt. Zo komen we steeds dichter bij het geheimenis van Gods vermoede aanwezigheid in de wereld en in ons leven. In de preek die daarop volgt wordt verwoord hoe wij vanuit verbeeldingskracht, de hoop, het geloof en vertrouwen de Stem van God kunnen volgen. Zijn Woord heeft onder ons gewoond in Jezus Christus. De dood is door Hem aan het kruis op Golgotha overwonnen. Tot aan vandaag delen we in die kracht van Gods liefde.
De troost en de bemoediging alsook schriftuitleg en verkondiging van Gods Koninkrijk waar ieder mens van waarde is, brengt ons bij de dankzegging in gebed. God bidden we om kracht en zegen voor de wereld waarin we leven en voor onszelf als we vanuit de oase de wereld ingaan, ieder naar haar of zijn plek in de samenleving. Aan het slot van de dienst klinkt de zegen van God:

De Heer zegent u en Hij beschermt u
De Heer slaat zijn ogen op over u en is u barmhartig
De Heer verheugt zich in u en schenkt u vrede

Na de dienst is het mogelijk om een kop koffie of thee te drinken. Daarvan wordt altijd veel gebruik gemaakt. De voorganger staat bij de uitgang om een ieder persoonlijk te groeten.

Misschien klinkt het allemaal wel heel gewoon en weinig spectaculair. Een plek van bezinning en ontmoeting willen we zijn, dat is eigenlijk al meer dan voldoende, zo leert de ervaring na 50 jaar. Het gras groeit niet harder als wij eraan gaan trekken. Dat laten we aan God over. Wij blijven zaaien en we bidden dat het groen wordt en blijft.

ds Robert-Jan van Amstel, 4 december 2013