Alive and kicking: 50jaar Stichting DmB

Voorzijde Jubileumuitgave Monitor (mrt 2013)
Voorzijde Jubileumuitgave Monitor (mrt 2013)

Nog een paar nachtjes slapen en dan viert Stichting Diensten-met-Belangstellenden een groot feest: 50 jaar alive and kicking in hartje Amsterdam. De voorbereidingen voor deze feestelijke jubileumdienst a.s. zondag 17 maart zijn in volle gang, klik hier voor meer info. Koren en musici zijn bezig met oefenen. Een team van vrijwilligers maakt zich op om de belangstellenden en gasten op te vangen. Zondagmiddag om 16:00 uur begint de receptie in de Engelse Kerk. Rond 17:00 uur een presentatie door de voorzitter Piet van Meerveld alsook *tromgeroffel* de presentatie van de nieuwe huisstijl. En ik kan zeggen, die wordt heel fris en vernieuwend!
Rond 19:00 uur begint de jubileumdienst met als thema “Leunen op God” en we lezen over de drijvende bijl (2 Koningen 6) en Jezus die loopt over het water (in de versie van Torrie van Mattie, het Evangelie van Matteüs in straattaal). Ds André Troost en ds Koos Staat leveren als oud-DmB-predikanten een bijdrage. Helaas kan ds Jaap Zijlstra er niet bij zijn, wel is hij met ons verbonden, zo heeft hij mij laten weten. En we zingen een prachtig lied van hem dat speciaal geschreven is voor het DmB-jubileum, tien jaar geleden, een kleur- en vogelrijk lied dat zijn glans nog volop heeft. Je kunt jezelf er mooi in spiegelen.

Voorjaarslied 
(ds. Jaap Zijlstra; melodie: “Daar juicht een toon”)

1. De lente maakt de stemmen los
in dorp en stad, in park en bos,
elk vogeltje in Gods natuur
zingt blij zijn eigen partituur.

2. Langs waterlopen klinkt het lied
van rietzanger en karekiet,
in ’t veld roert zich de leeuwerik,
de kievit roept: vivit, vivit! 1)

3. De merel in z’n zwarte pak
fluit een cantate op het dak,
in ’t laaghout voert met fijn geluid
de tjiftjaf zijn muziekje uit.

4. De geestdrift van de nachtegaal
maakt van de nacht een kathedraal,
zijn lied verleent de duisternis
een glans die van de hemel is.

 5. Nog eer het morgenlicht ontwaakt,
de einder voor ons zichtbaar maakt,
is reeds het vogelkoor op dreef
en zingt de zon over de schreef.

6. Dat is geloof, al zien we niet,
we zingen in de nacht ons lied,
een glans ligt over het bestaan,
de dag van onze Heer komt aan.

1) vivit = Hij leeft

En zo zijn er nog meer liederen die we zullen zingen waardoor ziel en hart in beweging worden gezet. Dit alles tot lof en eer van God, zijn Zoon Jezus Christus – van Hem willen wij getuigen in onze stad – en de Heilige Geest die reeds ging over alle tohoewabohoe, alle vormeloosheid (Genesis 1, vers 1 en 2), en sinds die eerste tijd vorm geeft aan het goede dat mensen iedere dag opnieuw weer doen. Weet u hartelijk welkom om het feest mee te vieren.

Deze week rolt het informatieblad van de Stichting DmB “Monitor” van de persen waarin naast de gebruikelijke columns en informatie ook een aantal pagina’s is ingeruimd over de geschiedenis van 50 jaar DmB. Ik heb uit een Pdf-bestand wat bladzijden gekopieerd en hieronder kunt u de desbetreffende bladzijden lezen. De teksten zijn van DmB-bestuursleden Sietske Posthuma en Piet van Meerveld.
Een halve eeuw DmB, we hopen en bidden dat ook in de komende periode veel moois boven komt drijven….

ds Robert-Jan van Amstel, 12 maart 2013, www.dmbamsterdam.nl