Kerstavonddienst “Kleurrijk Leven”

Logo Stichting Diensten met BelangstellendenNog zeven dagen dan is het zover: na een intensieve periode van voorbereidingen hoopt het bestuur van Stichting Diensten-met-Belangstellenden de kerstavonddienst te houden in het Concertgebouw te Amsterdam. Diverse koren en musici onder leiding van Jimco Zijlstra brengen kerstmuziek en -liederen ten gehoren voor een publiek van bijna 2000 personen. Zelf heb ik de mooie en spannende taak om het Hoge Woord te voeren, ofwel het kerstevangelie op een laagdrempelige, toegankelijke manier verkondigen. De repetities zijn gaande, de flyers worden rondgedeeld in Amsterdam, reclames klinken via RTV Noord-Holland en zelf zit ik midden het denkproces dat uiteindelijk tot een toespraak  met het thema “Kleurrijk Leven” zal leiden.

Het bestuur, alle vrijwilligers en musici hebben er erg veel zin in:  op een bijzondere locatie samen zingen en vertellen over God die mens werd in Jezus Christus en zo op ooghoogte kwam met ons…  het is al zo lang geleden en steeds weer maakt God ons deelgenoot van het Licht dat in de wereld is gekomen.

De kerstavonddienst in het Concertgebouw is voor iedereen toegankelijk en zitplaatsen zijn vrij te kiezen. Echter: vol is vol. Wees daarom op tijd.

We zien uit naar een feestelijke, kleurrijke dienst.

ds Robert-Jan van Amstel, 17 december 2012

Hieronder de flyers die door Marijn Boschman (tevens bestuurslid Stichting DmB) zijn gemaakt en een eigen foto: