Vraag aan de dominee

Leuk dat je hier terecht bent gekomen op deze pagina. En dat je belangstelling toont voor het christelijk geloof.  Wellicht heb je de zoektermen “Vraag aan een dominee” of “Vragen voor de dominee” of “Vraag stellen aan een dominee” of iets in die trant gebruikt.

Als dominee ontvang ik graag een vraag. Pasklare antwoorden heb ik niet altijd. Het christelijk geloof heeft voor mij de kracht van vragen stellen en vanuit bepaalde antwoorden weer nieuwe vragen stellen waardoor het gesprek wel verder gaat. Zo is christelijk geloof een weg vol richtingwijzers om nieuwe stappen te zetten. Want iedere stap is een aankomst.

Om je een eerste indruk te geven van “vragen aan de dominee” die zijn gesteld tot nu toe via de email of via andere wegen:

“Wie is God”
“Bestaat de Hemel”
“Wat weet u van de hel”
“Humor in de bijbel”
“Christen zijn in Nederland”
“Wat is christendom?”
“Opstanding van Jezus waar in de muziek”
“Wat is geloven”
“Wat is het wereldbeeld  van de bijbel”
“Heeft God ogen?”
“mag je van God scheiden als het huwelijk slecht is?”
“ongewenst kinderloos zijn en God”
“ervaring met God in de kerk?”
“mag je fotograferen in de kerk”
“was Paulus trouw aan de leer van Jezus”
“evolutie en christelijk geloof samen”
“christendom en andere religies”
“is God dezelfde God als van de islam?”
“ik wil graag praten met een dominee”
“eenzaamheid en God”
“een kerkdienst bezoeken – waar moet ik op letten?”

Heb je een vraag voor mij of wil je meer weten van een bepaald onderwerp, mail me dan via blog (@) amstel4.nl

Hartelijke groet,
ds Robert-Jan van Amstel, update: 24 september 2019.

24 gedachten over “Vraag aan de dominee”

 1. Robert-Jan,voordat we verder gaan met Romeinen 8 heb ik een vraag:
  Wie of wat is Gods Geest?Hoe krijg ik daar beeld bij?
  (ik heb daar wel een idee voor,maar ik weet niet of ik op het goede spoor zit)

  1. Beste Jan, dank je wel voor je “vraag aan de dominee”. De vraag naar de Geest van God is veelomvattend. Opvallend voor mij is dat je de vraag begint met wie of wat is Gods Geest, ofwel: je zoekt ook duidelijkheid of Geest persoon(lijk) en/of op niet-persoon(lijk) is. De (Heilige) Geest verbind ik aan de persoon van Jezus Christus. Hij schonk en schenkt zijn leerlingen de Geest om het Evangelie vorm en inhoud te geven tot in alle uithoeken van de wereld, zie de slotverzen van het Matteus-evangelie. De Geest is in mijn ogen bezielend bezig, echter die bezieling staat in nauw contact met Jezus Christus en met God.
   De Geest wordt in woord en daad zichtbaar in jou als persoon. Daarbij denk ik aan wat de apostel Paulus schrijft in één van de oudste brieven van de bijbelse canon, de brief aan de Galaten waarin we lezen dat God ons de Geest van zijn Zoon gegeven die ‘Abba, Vader’ roept (Galaten 4, vers 6). En even verderop lezen we in hoofdstuk 5 van die brief, dat de Geest vrucht als liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof voortbrengt die menselijke relaties verbindt, voedt en verdiept.
   De (Heilige) Geest heeft een duidelijke oorsprong in de Drie-Ene God en is voor de mens een kompas in (nú) en naar (stráks) Gods Koninkrijk.

   Ben benieuwd naar jouw idee, Jan!

   1. Beste Robert-Jan,

    Ik begrijp je antwoord als ik niet verder nadenk over God-Zoon en Heilige Geest(en dat moet ik waarschijnlijk ook niet doen,maar ja….).
    Ik kan mij vinden in jou antwoord,dat de Heilige Geest een duidelijke oorsprong heeft in de Drie-Ene God.Als ik daar een beeld bij maak,is mijn voorzichtig idee: de Heilige Geest is uit God.
    God is in Jezus op aarde gekomen om ons duidelijk te maken hoe Hij is en wat Hij met ons wil en voorheeft.Ik denk dat de Heilige Geest,als je in gradaties denkt,de zelfde hoogte heeft als Jezus en als God omdat Hij Gods Geest is?!.
    Hoe ik daaraan kom? Een paar teksten:
    Gen.1:2 Geest Gods(Gods Adem) zweefde over de wateren. Luc.1:35 De H.Geest zal over u komen en de Kracht(Geest?) des Allerhoogste zal U overschaduwen.Luc.2:25 Simion: de H.Geest was op hem en door de H.Geest een Godsspraak gegeven(God stuurt) Marh.3:16+17 Geest Gods neerdalen op Jezus als bevestiging dat God in Jezus op aarde is gekomen,en dan naar Rom.8:26
    De Geest pleit voor ons en vers 34 Christus Jezus pleit voor ons. De Geest en Jezus is een?!
    Vind je het goed als ik het mij ongeveer zo voorstel of kan je mij overtuigen met een ander beeld.
    Misschien moet ik mij maar schikken in het woord van Paulus als hij zegt: nu zien wij nog in een spiegel maar straks van aangezicht tot aangezicht.

    Hartelijke groet Jan

  1. Beste meneer van Amstel,
   Natuurlijk mag dat. Ik heb in mijn e-mail al op de link ”volgen” geklikt in de bevestigingsmail. Ik neem daarom aan dat u mijn e-mail weet? Groetjes Nicole

   1. Beste Nicole, ik heb u inmiddels geantwoord via de email. Wat ik hier nog wil noemen is een tweetal boektitels, althans twee boeken met dezelfde titel:
    1. Carina Davelaar, Beschuit met muisjes (2011), klik hier.
    2. Marije Vermaas en Martine van Blaaderen, Beschuit met muisjes (2012), klik hier
    Hartelijke groet, Robert-Jan

 2. Beste,
  mijn naam is Bart Diekema.

  onlangs ben ik terug gekomen van vakantie op Mallorca, ik heb daar iets meegemaakt..
  wij( mijn vriendin en mijn zoon) hebben in een oud stadje Alcudia een marktje bezocht, hier stond ook een heel erg oud kerkje, wij zijn er naar toegelopen en zijn naar binnen gegaan.. mijn vriendin en ik voelden meteen een soort van gevoel die moeilijk is te omschrijven, Door de kerk heen lopend komen wij bij een soort altaar, ik ben hier even gaan zitten, ik ben zelf een Christen, en ben pas nog gedoopt(onderdompeling) mijn vriendin zei tegen mij op het moment wij daar zaten op de houten bankjes voor het altaar, ´´wil jij geen foto´s van dit altaar´´ daarop zei ik meteen, NEE.. ik hoef geen foto´s van Altaar beelden of Jezus, Ik heb Jezus in mijn Hart!! waarop ik meteen moest huilen, en ben huilend en snikkend de kerk uitgelopen, en heb zeker nog 10 minuten buiten lopen te snikken.. ik ben er erg vol van en zou zo graag een antwoordt willen wat mij precies wordt verteld door god..
  graag hoor ik uw reactie en kijk er naar uit.

  Gods zegen.
  Bart.

  1. Beste heer Diekema,
   Dank u wel voor uw vraag. Omdat de mens een zeer complex wezen is, zo leert de pastorale praktijk mij als predikant (en mens), kunt u mij misschien iets meer vertellen over het waarom het verdriet u ineens overviel en dat u de kerk uitrende. U kunt ook antwoorden via de email: contactmetpredikant (@) amstel4.nl als u dat prettiger vindt.
   Hartelijke groet,
   ds Robert-Jan van Amstel

 3. Ik heb best veel vragen over t geloof aan u. Maar wil het graag discreet aan u kunnen stellen in rechtstreekse email. Is dat mogelijk?

 4. Beste, R.J. Van Amstel

  Hoe komt het dat binnen het christendom verschillende stromingen bestaan?
  want dan denk ik elke stroming heeft een andere interpretatie over het christendom maar wie is dan goed bezig en wie niet. want de eene stroming zegt ja op een punt in de bijbel en de andere stroming zegt weer nee daar op.

  Dus kort gezegd hoe kan dat en wie doet het goeie?

  Met vriendelijke groet
  kenny

  1. Dank je wel, Kenny, voor je vraag. Je vraagt waarom er zoveel stromingen in het christendom bestaan. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop mensen de bijbelteksten lezen en uitleggen.
   Een concreet voorbeeld: waar de evangeliën nauwelijks tot niets doen aan betekenis geven aan de kruisdood van Jezus Christus, schrijft Paulus in zijn brieven dat het kruis de redding van mensen is. De briefschrijver aan de Hebreeën legt sterke nadruk op het offer dat Jezus brengt. Terwijl andere brieven weer vooral accent leggen op het navolgen van Jezus.
   Dus in de bijbel zelf zijn al diverse manieren van lezen en interpreteren.
   Dat is het mooie en tegelijk het lastige: de evangeliën laten de betekenis van Jezus’ dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood aan ons lezers zoals jij en ik, over. Daarover kunnen meningen verschillen.

   Dus welke stroming in het christendom de goede is en welke niet, dat kan ik niet zomaar zeggen.
   DDe uitdaging voor mij als dominee is juist te zoeken naar wat ons bindt te midden van alle verschillen.

   1. Dank u wel voor uw uitleg is het dan niet (gevaarlijk) dat sommige mensen zo overtuigd zijn van wat ze lezen en daar naar handelen terwijl sommige mensen het misschien verkeerd interpreteren?

    Als het kan zou ik graag nog vraag willen stellen.

    als concreet voorbeeld:
    Stel ik sta op een open plek en voor mij staan een kerk(christendom) een Moskee(islam) een Tempel ( Boeddhisme ) en dan nemen we nog het Tempel(Hindoeïsme)

    als ik een keus moest maken tussen die 4 opties die ik hier net boven genoemd heb, welke keus zou dan de juiste zijn?

    En nu komt mijn probleem want alle 4 de opties zeggen dat zij zelf de goeie keus zijn. dus als ik bijvoorbeeld voor het Boeddhisme kiest dan zeggen die andere 3 dat het een foute keus is! kies ik voor het christendom dan zeggen die andere 3 nog steeds dat het een foute keus is.

    Ik hoop dat u mij hier een uitleg voor kan geven en mag ik u vragen waarom u persoonlijk niet voor die andere 3 kiest? want ze hebben even veel de waarheid als in wat u nu geloof.

    Met vriendelijke groet,

    Kenny

    1. Dag Kenny, allereerst zou ik zelf eerst bedenken op welke persoonlijke vragen deze 4 religies een antwoord geven. Door deze vraag of vragen te formuleren, kom je ook bij andere dingen die te maken hebben met je biografie en levensinstelling.
     Waarheid is nooit absoluut, zeker niet in religies. Waar één van de vier het meest dicht bij jouw hart komen, dan ben je denk ik ook dicht bij jouw waarheid.

     Ik ben zelf christen – geboren in een christelijk gezin, in mijn puberteit er wat afstand van genomen. En na een persoonlijke ervaring ben ik toch weer bij de kerk gekomen. Toen ik 16 was heb ik de keuze gemaakt om dominee te worden.
     Tot aan vandaag geen spijt van gehad 🙂

     Ik heb me zeker verdiept in jodendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme. De jas van het christendom past me toch het beste.

     Ik hoor graag weer van je.

     1. Dank je voor uw antwoord!
      Mijn persoonlijke vraag/opmerking zal dan zijn: Als je in het leven goed voor jezelf, andere en je omgeving bent dan volg je de goeie weg!?.

      En ja “goed doen” betekent voor iedereen anders I know maar ik vind wel als iemand een keuze maakt en de intentie is van goede aard dan heeft die persoon vanuit zijn perspectief het beste uit iets proberen te halen.

      Nu verschijnt er voor mij een gevoel van een soort onrechtvaardigheid en een soort 2 strijd.
      Ik zal proberen om het zo concreet mogelijk uitleggen wat ik er mee bedoel en graag corrigeer me als ik iets niet goed heb geïnterpreteerd of als ik gewoon verkeerde info heb.

      Maar Sommige gelovigen zeggen als je niet in god gelooft dan ga je sowieso naar de hel andere zeggen dat het niet zo is! in de bijbel zie je ook een stuk over als je niet geloof dat je naar de hel gaat.

      En nu komt iets wat ik gewoon niet kan begrijpen, dat is:
      God is liefdevol, perfect, barmhartig, oneindige goedheid en meest vergevingsgezind.

      Maar als je dus uit goede intentie handelt maar je gelooft niet dan stuurt die je als nog naar de hel. maar mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan of nog steeds doen en hun geloven wel en die vragen om vergeving die mogen dan wel naar de hemel maar ik zal dan naar de hel moeten.

      (en als u zegt dat god mij niet helpen omdat ik niet in hem geloof en daarom zelf voor de hel kiest, ben ik daar niet mee eens want als god dat dan niet kan zou dat betekenen dat die niet almachtig en perfect is,)

      en dan zouden alle andere godsdiensten behalve het christendom dan allemaal naar de hel gaan alleen om dat ze niet in de christelijke god geloven
      .
      Dat is in mijn ogen niet liefdevol, perfect, barmhartig, oneindige goedheid en zeker niet meest vergevingsgezind, dus dit is ook niet dicht bij mij hart!

      Epicurus zei ooit is:
      Er bestaat kwaad, dus God is ofwel niet in staat, ofwel niet van zins het op te heffen.
      Als God het kwaad niet kán opheffen is hij niet almachtig.
      Als hij het niet wíl opheffen is hij kwaadaardig.
      Als hij het niet kán of niet wíl opheffen, waarom zou je hem God noemen?
      Als hij het kán en wíl opheffen, waar komt het kwaad dan vandaan?

      Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij het niet?
      Dan is hij niet almachtig.
      Kan hij het wel, maar wil hij het niet?
      Dan is hij kwaadaardig.
      Kan hij het wel en wil hij het wel?
      Waar komt dan het kwaad vandaan?
      Kan hij het niet of wil hij het niet?
      Waarom noemt men hem dan God?

      wat is uw mening/uitleg op dat gebied dat als je niet gelooft of als je iets anders gelooft dat je dan volgens de bijbel/christendom naar de hel gaat ?

      Mag ik aan u vragen wat uw persoonlijke ervaring was dat het ineens weer veranderde of is dat echt iets van uw privé dat kan ik volkomen begrijpen.

      Ik moet ook zeggen dat ik de manier van openheid en denken zeer waardeer al kunnen wij in mening verschillen

      Groetjes Kenny

 5. Beste Robert-Jan, Toevallig had ik pas geleden een heel gesprek met 1 van mijn vriendinnen ik zei toen tegen haar hier zou ik eigenlijk wel eens met de dominee over willen praten hoe hij daar over denkt. Ik noem maar even als voorbeeld ( in een mail zei je ooit tegen me hoe beter je me leerde kennen hoe meer je begreep hoe belangrijk hij in mijn leven voor mij is een engel voor jou) dan heb ik het over Toon Hermans en zo geld deze vraag voor meerdere en eigenlijk ook voor mij zelf in het leven.
  Op de dag dat je sterft gaat je ziel en geest uit je lichaam. Ik vind het leven zo`n wonder dat ik heel erg geloof dat er een God is en dat dat niet zomaar over is. Dat ik ooit bij hem hoop te mogen komen. Maar ik denk wel eens toevallig kwam het in je laatste preek nog voor dat eens de graven zullen open gaan ik maak daar uit op dat er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt.
  Maar de wereld bestaat al zo oneindig lang Toon is nu al 15 jaar niet meer bij ons op aarde. Maar hoe lang zal de aarde nog bestaan? En hoeveel mensen zijn er in een nog veel veel verder verleden gestorven. Dan denk ik ben je er dan gewoon een hele tijd niet meer en weet je van niets net als dat je er niets van weet voor je geboren werd en er al heel veel en heel lang mensen op de aarde liepen.
  Of gaat als je sterft je ziel en geest al heel snel naar God toe die daar over oordeelt.
  Of is dit misschien een vraag dat vraag ik ook mezelf dan af denk daar maar niet zo diep over na en laat dat maar aan God over hoe het verder gaat als hier op aarde alleen je lichaam waarin je woonde nog over is gebleven en uiteindelijk ook vergaat.
  Hartelijke groeten van Betty

  1. Ha Betty, eindelijk een antwoord op je reactie 🙂 Je gedachten kan ik goed volgen, zeker nu ik je meer en meer leer kennen. Hoe lang de aarde nog zal bestaan? Ieder moment kan de terugkeer van Jezus alles op z’n kop zetten. Dan zal eindelijk de aarde vernieuwd en hersteld worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat is voor mij een groot vraagteken. Wel denk ik dat God opnieuw zal roepen Licht!
   Je lichaam als je aardse tent (zoals Paulus schrijft in zijn 2e brief aan de Korintiërs) laat je een keer los. Dan is de tent versleten. God zal je omkleden met hemels goed.
   En je ziel krijgt een plekje in Gods huis met de vele woningen.
   Je geest, heel concreet je adem, wordt één met de Geest van God die alles beademt.
   Dus sterven is niet doodgaan maar doorgaan bij God.

   1. Dankjewel voor je reaktie en dat nog wel in deze drukke periode voor je.
    Het is een mooi antwoord je hebt het ook over een groot vraagteken en die heb ik zelf ook nog bij wat andere dingen die ik heb geschreven ik denk daar op een manier over dat ik zoals ik al schreef dat toch maar liever aan God overlaat want ik ben daar een veel te klein wezen voor omdat allemaal te kunnen bevatten. En ik geloof heel erg in je mooie laatste zin sterven is niet dood gaan maar door gaan bij God.Zondag kwam ik met een heel mooi gevoel thuis uit de kerk dan voel ik iets van het onbeschrijfelijke wonder in me en daar ben ik zo dankbaar mee dat dat zo diep in mij zit. Ik liep langs het thuishuis naar huis en keek zo naar de ramen van alle mensen wetend dat niemand iets met God heeft toen zei ik in mijzelf en dat komt dan heel diep uit mijn hart ik zou met niemand willen ruilen zo`n kale kerst wat ben ik blij dat dit mijn rijkdom is toen keek ik dankbaar omhoog naar de hemel. Er zijn heel wat mensen om mij heen die een leven hebben zoals ik het ook graag had gehad maar dan denk ik toch voel ik ondanks alles dat ik het rijkste bezit wat je op aarde hebben kan zo intens mag ervaren en daarmee zou ik met velen niet willen ruilen. Bedankt Robert-Jan
    hartelijke groeten van Betty.

 6. Reactie op Kenny op zijn antwoord van 6.11.2015. Omdat er maximaal vier reacties gegeven kunnen worden, moet ik een nieuw reactievenster maken. Ik hoop dat je dit antwoord kunt lezen.
  Je stelt belangwekkende vragen. Ingewikkeld ook om in kort bestek te beantwoorden. Mijn gedachten over de hel kun je meer lezen in deze blog: https://amstel4.nl/2014/06/10/bestaat-de-hel/
  Mijn persoonlijk ervaring is te persoonlijk om te delen via een blog.
  Ik ben trouwens wel benieuwd waarom het kwaad en God zo’n belangrijk thema is. Misschien kun je daar iets meer over zeggen?

 7. Beste Robert-Jan, kwam toevallig op uw website terecht, door wat te zoeken op internet. Heb vragen omtrent Bijbel. Twijfel slaat daardoor vaak toe.
  Een van mijn belangrijkste vragen. Is de satan echt, of is dit verzinsel? Met Gods alwetendheid en almacht, wist Hij toch alles van te voren?(zie de wereld, door het kwaad) Ik kan me namelijk niet voorstellen, zo lief als God de mens/wereld heeft gehad, dat Hij deze zijn gang liet gaan? Ook in tijde van Noah heeft God de wereld doen vernietigingen, omdat het niet goed was. Waarom heeft God toen geen maatregelen genomen tegen deze kwade?
  Enige tijd geleden las ik een artikel in trouw, daar 2 predikanten ook niet in een satan geloofden. En dat God zowel goede als een andere kant zou hebben.

  1. Dag Agnes, dank u wel voor uw vraag. Ik heb eerder een blog geschreven over “Bestaat satan?” Daarin verwoord ik schetsmatig hoe ik tegen deze figuur aankijk, https://amstel4.nl/2016/08/18/bestaat-satan/
   Wat betreft het kwaad: deels is de mens zelf daar verantwoordelijk voor zoals de eigen vrije wild, deels is de schepping zeer goed gemaakt door God zonder perfectie na te streven. De scherpe rafelranden van de schepping, het mens-overstijgende kwaad, zijn vaak pijnlijke ervaringen in een mensenleven. Waarom God geen definitief einde heeft gemaakt aan het kwade, zoals u vraagt: hoe zouden we geluk, vrede, het goede kunnen ervaren als er geen tegenover zou zijn?

Reacties zijn gesloten.