Hier wil ik komen

De zenuwen en de beginspanning tijdens de eerste minuten van de intrededienst afgelopen zondag waar ik verbonden werd aan de Protestantse Gemeente Amsterdam tbv Stichting Diensten-met-Belangstellenden, kon ik maar moeilijk bedwingen. Een nieuwe toekomst daagt, nee: is nú al begonnen in hartje Amsterdam; evangelisatiewerk zoals dat officieel heet. Niet op een zeepkistje staan roepen op het Spui, maar nodigend en laagdrempelig aanwezig zijn in de stad. Heb je belangstelling voor het evangelie, voor God, voor Jezus Christus, voor rust, voor mooie muziek, voor ontmoetingen, dan zijn de DmB-diensten op zondagavond uitgelezen momenten. De Engelse Kerk in de rustoase Begijnhof is voor iedereen toegankelijk.  Ik ben beroepen het werk van de Stichting bij te staan, naast het verkondigen van Gods rijke liefde voor mensen en het Evangelie van Jezus.

Marten Kamminga bespeelt met verve de vleugel en dirigeert zijn koor Vox Nio

“Mag ik dat gaan doen, hier in de stad waar de grond schraal kan zijn?”, zo spookte deze vraag door mijn hoofd tijdens het begin van de intrededienst. In de voetsporen gaan van de christelijk gereformeerde dominee R.J. van Pagée die in 1963 is begonnen in de Pniëlkerk in Amsterdam-West. Hij is opgevolgd door ds Jaap Zijlstra, ds A.F. Troost, ds K. Staat… Namen met een echo in kerkelijk Nederland.
Het antwoord op die rondspokende vraag kwam vanzelf voor de geest:  Ja, ik mag het gaan doen, samen met het bestuur. Die omslag van zenuwen naar ontspanning, van grip willen houden naar het overlaten aan God en zelf ontvanger worden, die omslag heeft Marten Kamminga met zijn lied “Hier wil ik komen” laten gebeuren. Een muzikale rite-de-passage, zou je kunnen zeggen.
Dat lied werd tot klinken gebracht na het mooie gebed van ds Troost, heel zachtjes, wat huppelend uit de vleugel.
Het koor begon te zingen met héérlijke woorden: “Hier wil ik komen”.

 

 

“Hier wil ik komen” uit: Nader tot jou, lied 2 (tekst en muziek: Marten Kamminga)

Ook deze verzen zijn gezongen:

2. {Vrouwen} Hier wil ik komen om nood te belijden,
Vergeving te krijgen in Jezus’ naam.
{Mannen}   Hier wil ik komen om Licht te ontvangen,
Om Licht te ontsteken in Jezus’ naam.
{Allen} Jubilate et cantate (2x)

3. {Vrouwen}  Hier wil ik komen om vurig te worden
En vurig te maken in Jezus’ naam.
{Mannen} Hier wil ik komen om vreugde t’ontvangen,
En vreugde te geven in Jezus’ naam.
{Allen} Jubilate et cantate (2x)

7. {Vrouwen} Hier wil ik komen om open te worden
En open te maken in Jezus’ naam.
{Mannen}Hier wil ik komen om Richting te krijgen
En richting te geven in Jezus’ naam.
{Allen} Jubilate et cantate (2x)

8. {Allen} Zo kan ik verder in ’t dagelijks leven
Met anderen te delen in Jezus’ naam.
Zo kan ik strijden voor recht en voor Waarheid,
Geloof, hoop en liefde in Jezus’ naam
Jubilate et cantate (2x)

Als je de opname beluistert, dan valt op hoe verder we in het lied komen met zingen, hoe groter het aantal stemmen dat meezingt. Ik voelde in het godshuis een golf van bevestiging en bevrijding geboren worden. Uit het voetenblok van de zenuwen en de spanning werd ik in de startblokken gezet. Een vriendelijk zetje van Gods Geest…
Ik weet me in alle bescheidenheid een bevoorrecht mens dat ik met musici als Marten Kamminga (klik hier voor zijn website) mag gaan werken in de stad Amsterdam.

Muziek verbindt op zovele manieren. Ook daar in de Engelse Kerk, liederen zingen over God, over Jezus Christus, over het leven, over samen delen, elkaar inspireren. Dat doen we in de DmB-diensten. Weet je hartelijk welkom, iedere zondag 19:00.
Jubilate et cantate, op onze lofzangen troont God.

ds Robert-Jan van Amstel, 2 november 2012, aangepast 16 november 2015

p.s. Het lied “Hier wil ik komen” is terug te vinden in het vorig jaar verschenen boek “Nader tot jou. Verzamelde liederen” van Marten Kamminga. Via uitgeverij De Kolibrie te bestellen, klik hier.