In de startblokken

Het orgel van de Engelse Kerk (foto: Piet v.d. Wel)

Alles galmt nog na in mijn ziel. De intrededienst afgelopen zondag in de Engelse Kerk, Begijnhof, hartje Amsterdam is voor mij een geweldige afsluiting geweest van een periode van afscheid nemen, verhuizen naar Zunderdorp en tweemaal verbonden worden: de Protestantse Gemeente Zunderdorp (50% werktijd) en de Protestantse Gemeente Amsterdam tbv. Stichting Diensten met Belangstellenden (ook 50% werktijd). Opnieuw een stek zoeken terwijl ik heb ervaren dat de wortels in Barendrecht diep zaten. In mijn hoofd en hart is nog het een en ander een plek te geven.

Hoe het ook zij, afgelopen zondag was weer een feest. De prachtige en zeer toegankelijke muziek van Marten Kamminga die én de vleugel magistraal bespeelde én ‘zijn’ muzikale en enthousiaste koor Vox Nio dirigeerde, vulde het godshuis. Everhard Zwart bespeelde het orgel en gaf een eigen kleur aan de samenzang. Collega-predikant dr André F. Troost heeft me met goede woorden verbonden aan het werk in de stad en me de zegen meegegeven. ’t Blijft een intiem moment: twee handen op mijn hoofd, de woorden van ds Troost en daarna alle belangstellenden die zingend hun zegen reiken. Geweldig. Met geen pen te beschrijven wat er dan in het binnenste gebeurt van het hart…

Het was voor mij de allereerste keer dat ik de karakteristieke kansel van de Engelse Kerk mocht opgaan. En dan zie ik al die mensen: vele Barendrechters, Zunderdorpers, Amsterdammers, Zwartsluis-ers, uit Gelderland, Utrecht en Rotterdam. Ruim 330 mensen met positieve energie en belangstelling. Dat geeft een bepaalde sensatie en nodigt mij uit het beste te geven dat in mij huist. Mijn overweging had als thema “In de startblokken” waar ik een paar verzen uit Handelingen 16 heb uitgediept. Zoals God het vormloze, het levenloze uit het voetenblok van de duisternis haalde door te roepen “Er zij licht” (Genesis 1) en zo het leven in de startblokken zetten, zo kunnen we als Stichting DmB, als volgelingen van Jezus Christus, iedere dag opnieuw, 365 keer per jaar dat moment vieren. God roept nog steeds “Licht”, licht dat ons aanstoot in de morgen. Zo willen we in hartje Amsterdam blijven getuigen dat het licht in Jezus heeft overwonnen, dat we in de startblokken staan te bouwen in Gods Koninkrijk, zijn Wijngaard, zijn Huis… .

Piet van Meerveld sprak als voorzitter van Stichting DmB nog een paar hartelijke woorden na de dienst. Gijsbrecht van Amstel kwam nog voorbij in zijn toespraak. Hoe engelen bewegen tussen mensen. Deel word ik van een team van mensen met hart voor anderen en het Evangelie van Jezus.

Ik  kan terugkijken op een feestelijk intrededienst. En dank aan alle vrijwilligers voor en achter de schermen die hebben meegeholpen aan de diverse festiviteiten.
God heeft laten zien en horen dat Hij daar is waar liefde en goedheid wordt gedeeld, in de Naam van Christus Jezus.

ds Robert-Jan van Amstel, 30 oktober 2012

De dienst is na te luisteren via de website van Stichting DmB, klik hier

Hieronder wat foto’s die zijn gemaakt door Erik Hijweege (www.hijweege.com), ook via deze plek veel dank voor zijn bijdrage!