Is er meer? Zondag 2 september 2012 Bethelkerk

In de kerkdienst a.s. zondag 2 september 2012, 9:30 uur in de Bethelkerk, besteed ik aandacht aan het project “Is er MEER” die 1 september wordt gestart. Een speciale glossy “MEER+” wordt met honderdduizenden exemplaren verspreid in Nederland.
Er zijn zo’n 4 miljoen zinzoekers in ons land. De materiële behoeftes van de Nederlander raken meer en meer vervuld, zo lees ik op p.39, en daarom zal de trend om in de immateriële behoeftes te voorzien steeds sterker worden.
Aan de geestelijke en spirituele zoektocht van de Nederlander kan de christelijke kerk een belangrijke bijdrage leveren. Daarom raadt een trendwatcher de Kerk aan niet langer te denken in hokjes of in bepaalde afbakeningen. Wees getuige van de hoop, de vernieuwing door geloof, levend door, in en met de liefde van God.  De kerk heeft te zorgen voor een open mind, een open blik, openheid voor de (fundamentele) zingevingsvragen die er zijn: waar kom ik vandaan, wie ben ik nu, waar gaat mijn weg naartoe? 

Zondag in de kerkdienst bekijk ik vanuit de bijbel hoe deze vragen een duidelijke bedding hebben: Adam en Eva ontdekken hun naaktheid en worden door God buiten het Paradijs gebracht (Genesis 3, vers 8 t/m 24; voor de tekst klik hier). Een levensweg van de mens is geboren. Leg je een rode draad langs die levensweg van de mens die uitgroeit tot een volk van God, dan zien we veel bochten, knopen, aan elkaar vastgemaakte eindjes. De draad gaat langs het Kruis op Golgotha en door de dood heen. De levensweg gaat verder en we zien de mens in de brief aan de Hebreeën (hfd.12, vers 14 t/m 29, klik hier voor de tekst) staan voor de berg van God, met de nieuwe stad in het vizier.  Wie is de mens nu en waar gaat de weg heen? Meer hierover a.s. zondag 😉 Weet u/jij  hartelijk welkom!

“Is er meer?” – een prachtproject waar ik initiatiefnemer ds Hans Eschbach van het Evangelisch Werkverband van harte mee wil feliciteren! En ik hoop dat zijn wens dat mensen met elkaar in gesprek raken over wat ons samenbindt en draagt, uitkomt. De eerste tekenen zijn in ieder geval positief.

ds Robert-Jan van Amstel

p.s. In het Barendrechtse kerkblad Klankbord dat deze week verschijnt, staat vermeld dat dhr Hans Oorebeek zou voorgaan in de Bethelkerk. Echter, in plaats van hem leid ik de eredienst in het kader van mijn afscheid eind deze maand van de Gereformeerde Kerk in Barendrecht.