Beroep uit Zunderdorp en Amsterdam

Maandagavond 23 juli jongstleden was het zover. Het proces begon eind april toen ik een telefoontje kreeg van de voorzitter van de beroepingscommissie Piet van Meerveld: “Wij hebben belangstelling voor jou”. En nu zijn twee beroepsbrieven persoonlijk overhandigd in Barendrecht. De ene door kerkenraadsvoorzitter Jan Gils namens de protestantse gemeente van Zunderdorp.
De tweede door de net genoemde Piet van Meerveld namens het bestuur van Stichting Diensten-met-Belangstellenden (DMB) te Amsterdam (*).

Een bijzondere constructie en dito combinatie. Samen dragen ze hetzelfde fundament van geloof (uit): Jezus Christus is de Redder van de wereld. En dat fundament deel ik van harte met hen.

Als fulltimer is het werk als volgt verdeeld: 50% voor de gemeente in Zunderdorp. Deze gemeenschap zal ik vooral dienen in kerkdiensten, pastoraat, groepswerk, vorming/toerusting en het gewone bestuurswerk. Via de website van de Zunderdorpse kerk is meer informatie te lezen over deze vriendelijke en warme gemeente. De andere 50% werktijd besteed ik aan stichting DMB. Deze stichting is geen kerk in de officiële zin van het woord. Kernactiviteit is het organiseren van erediensten waar op een laagdrempelige manier mensen worden uitgenodigd, of zij nu wel of niet aan een kerk zijn verbonden. Iedereen die belangstelling heeft voor het bijbelse getuigenis, voor het evangelie (de Blijde Boodschap) dat God mens werd in Jezus Christus en door de dood het nieuwe leven won, voor de ontmoeting met andere mensen; mensen die zoekende zijn naar zingeving, naar muziek die iets van de hemel weerspiegelt… Iedereen is welkom. 

Zoals de kerkorde van Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voorschrijft, krijg ik de komende drie weken gelegenheid om mij op beide beroepen te beraden; dat laatste natuurlijk in samenspraak met mijn vrouw Mariëtte. Uiterlijk 13 augustus dien ik een antwoord te geven.
Een beraad waar nogal wat denkwerk en gebed in gaat zitten: met vreugde ben ik als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Ik heb het goed hier en ervaar zegen in bijvoorbeeld de pastorale contacten, de kerkdiensten, het groepswerk, het teamwork met onder andere de eigen wijkkerkenraad.  Echter, met het gezamenlijk beroep vanuit Zunderdorp en Amsterdam komt naast het werk als gemeentepredikant een geheel nieuwe uitdaging als evangelisatie-predikant voor mij in beeld.
Evangelisatie zie ik als het delen met anderen wat God schenkt in alle rijkdom én kwetsbaarheid in zijn Zoon Jezus Christus. Evangelisatie is niet: “geloof wat de dominee zegt”. Maar: geloof zoals Jezus Christus geloof had en heeft in mensen. Hij brengt mensen op de been en verbindt hen aan Gods Koninkrijk, het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Tot aan vandaag, tot in die nieuwe toekomst verbindt God mensen aan de rode draad die dwars door de wereldgeschiedenis gaat. En daarin wil ik op een bescheiden, ontspannen manier in delen. Samen met het bestuur van Stichting DmB voor en met iedere belangstellende.

Blikkend in de achteruitkijkspiegel en door de voorruit, hoop ik in de komende tijd de knoop door te hakken.

ds Robert-Jan van Amstel, 24 juli 2012

(*) Om het wat ingewikkelder te maken: de Protestantse Kerk Amsterdam doet eigenlijk een beroep op mij als predikant met een bijzondere opdracht en ik word ‘uitgeleend’ aan DmB. Daar bovenop zijn er ook nog allerlei verbindingen tussen Zunderdorp en DmB.