Live op Radio 5 zo. 6 mei 2012

A.s. zondag 6 mei 2012 wordt de eredienst in de Bethelkerk live uitgezonden door de IKON op Radio 5 van ongeveer 10:04 uur tot 10:52.
Spannend voor de gemeente en mijzelf. Tegelijk vind ik het geweldig dat we op deze manier diverse luisteraars als gast kunnen begroeten en het Evangelie van Jezus Christus verspreid en gezaaid kan worden. Daarom mijn gebed dat de Heilige Geest als de Verbinder in ons midden wil zijn en dat God zijn Licht wil laten schijnen over de eredienst en over allen die met ons verbonden zijn.

Thema van de preek: “Op het leven!”

Om 9:30 uur zal de IKON-regisseur de microfoons inregelen, gaan we de liederen oefenen alsook de ‘spraak’ van de gemeente. Het zou jammer zijn als de gemeente bij gesproken responsies of het “Onze Vader” als een ‘brombeer’ klinkt over de radio… De afkondigingen namens de kerkenraad worden vooraf gedaan. Daarna gaat de live-uitzending beginnen. In 47 minuten dient alles te passen, vanaf Votum tot en met Zegen. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we ‘gerepeteerd’, timing gedaan van orde van dienst en het is gelukt om binnen die 47 minuten te blijven. Echter, na afloop collecteren wij en zijn er nog pastorale mededelingen.

Van 11:30 tot 12:30 uur is er telefonisch gelegenheid om met mij over de kerkdienst door te praten. Van de IKON-redactie heb ik begrepen dat daarvan zeker gebruik wordt gemaakt door verschillende luisteraars.
In ieder geval zal ik tijdig de preek op mijn blog zetten, zodat ook daarop gereageerd kan worden.

Meer informatie over de invulling van de eredienst, alsook een paar foto’s gemaakt door Esther Schinkelshoek, klik hier.

ds Robert-Jan van Amstel, do 3 mei 2012.