Ik weet waar u woont

EO Groot Nieuws (logo)Zondag 25 maart 2012 (herhaald 1 april 2012) heb ik tijdens het EO-programma “Groot Nieuws”, iedere zondag tussen 7 en 9 uur, onderstaande meditatie uitgesproken.

Meditatie zondag 25 maart 2012. Radioprogramma EO Groot Nieuws
Van: ds. R.J. van Amstel, Barendrecht
Radioprogramma EO Groot Nieuws (Radio 5); opname: 24 februari 2012.
Thema: “Ik weet waar u woont”
Tekst:  Nieuwe Testament:   Openbaring 2, vers 12 t/m 17 (NBV2004-vertaling)

Beste luisteraar,

Het gebeurt weleens dat ik in mijn brievenbus een envelop aantref met daarop geschreven: “Aan de bewoners van dit adres” met mijn huisadresgegevens en postcode in Barendrecht. Bij het openen van de envelop wordt al snel duidelijk dat ik weer kans maak op prachtige geschenken in het kader van een glinsterend prijzenfestival. En met de gedachte “Ik win toch nooit wat” werp ik de envelop bij het oud-papier.
Beste luisteraar, dit brengt mij bij de vraag: “Welk geschenk ontvang je als christen?”

Als we in de bijbel bladeren dan kom ik uit op het grootste geschenk: God heeft uit grootse liefde zijn Zoon Jezus Christus geschonken aan deze wereld. Met Hem is het Koninkrijk van God in de handen van zijn volgelingen gegeven. Het Evangelie van Jezus Christus doet gemeentes ontstaan. Mensen die het aandurven met hoofd, hart en handen Gods liefde door te geven. Tot aan vandaag. Ook via de radio zoals nu.

Een christen is een mens van de Weg-met-hoofdletter-W, volgt Jezus Christus in Zijn voetspoor. Soms zoekend, soms tastend naar God die mensen vergeving schenkt om met een schone lei te beginnen. Zo kan een christen leven in dat oerlicht dat ooit en nog steeds scheiding brengt tussen chaos en shalom, vrede.
Want chaos is er genoeg. Breuklijnen te over. Er is ziekte. Geruzie. Uitsluiting door woorden of in daden. Een geliefde verliezen aan de dood of aan het leven. Je komt moeilijk toe aan wat je echt zou willen in dit leven, als je terugkijkt: “is dit het nou?”

In de brief met het adres in Pergamum is het eerste geschenk dit woord: “Ik weet waar u woont”. Woorden van Jezus voor deze christelijke gemeente, dus ook voor u en jou, luisteraar, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt.
Een woord van troost: “Ik weet waar u woont” De Heer Jezus kent ons adres, ons huisnummer, de straat waar we wonen. En dan niet alleen van de buitenkant, ook wat er binnenin gebeurt gaat Hem aan het hart. Christus kent niet alleen de plek waar je leeft en werkt, Hij kent ook die plek in je binnenste: je hart.

Zo spreekt Jezus Christus tot de christelijke gemeente in Pergamum. In die tijd, de eerste eeuw na Christus is Pergamum een regeringscentrum van de Romeinse provincie Asia – de Romeinse stadhouder woont daar. De stad moet een lust voor het oog zijn geweest met toppunten van menselijk kunnen: een magnifiek theater, de grootste bibliotheek.
Pergamum was ook een stad waar religiositeit op elke straathoek te vinden was. Natuurlijk de de uitbundige Romeins-Griekse godsdiensten met de vele goden. Een joodse synagoge. De christenen vormen een kleine gemeenschap. Beste luisteraar, u kunt zich voorstellen dat de christenen kwetsbaar waren in die tijd.
Volgens Jezus hangt er een grote schaduw over die levendige stad: “Ik weet waar u woont, waar de troon van de satan staat”. De christelijke gemeente woont in die schaduw. Dat is best heftig als je dat zo hoort. De Romeinse religie lijkt op het eerste gezicht tolerant wegens alle diverse geloven en had tegelijk een dwingende kant: de keizer is enig god op aarde. Zo was dat in de officiële Romeinse godsdienst.

Voor die christelijke gemeente was de hete adem van de Romeinse stadhouder voelbaar: als je gedoopt bent in de Naam van de opgestane Heer, dan ben je nog niet jarig. Jezus heeft gezien wat er met zijn getuige, zijn getrouwe Antipas is gebeurd. Híj werd gedood “bij u – waar de satan woont”, zo zegt Jezus (vers 13). Antipas was een vurig getuige van dát Evangelie: het ís mogelijk dat mensen uit de kreukelzone van het leven weer kunnen opstaan, zo liet Jezus dat zien en horen.

Het moet in de oren van de Grieken en de Romeinen totaal ongeloofwaardig hebben geklonken wat Antipas vertelde: “Een mens die ons redt? Waarvan dan? Opstaan uit de dood? We leven toch goed?”
Woorden die niets aan actualiteit hebben ingeboet, ze klinken vandaag de dag nog steeds rondom ons of wellicht in ons. De tegenstand is het grootst waar de getuigenis van Gods Liefde klinkt.

“Welk geschenk ontvang je als christen?” Dit zegt Jezus: “U heeft aan Mijn Naam vastgehouden”. Hij geeft een compliment. Vastgehouden aan die Naam Jezus, Jehoshua, “Hij die redt”. Deze Jezus werd genageld in onze duisternis en verlatenheid. Zijn dood en opstanding is de pokon van onze geloofsbloei. Zijn Naam maakt verschil. Dat is Hem navolgen. Met Hem mee gaan. Het geheim achterna. In de lichtkring rondom het Kruis gaan staan. Zijn ogen zien u, beste luisteraar, en Hij zegt: “Ik weet waar u woont”.
In die lichtkring doet Jezus Christus beseffen, dat ik {vul je eigen naam maar in} niet van mijzelf ben. Ik ben van niemand anders. Ik ben van God. Dat is uiteindelijk het enige dat ik heb. Dat geeft zoveel bevrijding. Voor wij überhaupt zoeken naar God, heeft Hij ons reeds gevonden.

“Welk geschenk ontvang je als christen?” Geen prijzenfestival vol glittergeschenken, zoals sommige enveloppen beloven op de deurmat of advertenties op Facebook. Jezus spreekt over verborgen manna, brood voor iedere dag, leven iedere dag, iedere dag weer een nieuwe kans. Voedsel voor de ziel. Een woord lezen uit de bijbel, een woord als brood onderweg.
En Hij belooft een witte steen. Romeinse rechters gaven een witte steen als iemand vrijspraak kreeg. Nu in deze brief ook voor u, luisteraar, horen we van Jezus die jouw naam erop schrijft, een nieuwe naam die alleen jij straks in het Koninkrijk van God zelf kent. En daarbij in het wit geschreven: de Naam van Jezus zelf.
“Ik weet waar je straks woont”, daar waar de Troon van God staat.

Amen.

(deze meditatie heb ik uitgesproken tijdens het zondagochtendprogramma “EO Groot Nieuws”, klik hier om de opname te beluisteren)

Deze blog aangepast op 22 augustus 2013.

2 gedachten over “Ik weet waar u woont”

Reacties zijn gesloten.