Nieuwe rubrieken: Bijbelstudies, Orden van dienst, Omtrent geloof

De scopus van mijn blog wil ik wat vergroten. Naast verslaglegging van mijn studieverlof ben ik van plan de orden van dienst te plaatsen ruim voorafgaand aan de zondag waarop de kerkdienst gevierd wordt; dit als dienstbaarheid naar gemeenteleden die de eredienst thuis meeluisteren via internet of kerktelefoon en de liederen die niet in het Liedboek staan ook mee kunnen zingen of lezen. En natuurlijk voor verdere geïnteresseerden.

Ook wil ik materiaal gaan plaatsen dat ik gebruik(t heb) voor de diverse bijbelstudiegroepen en gesprekskringen waarbij ik betrokken ben (geweest) sinds ik actief ben in de Barendrechtse Wijngaard van de Heer. Dit seizoen is het thema “Post van Paulus”. Erg leuk en interessant om Paulus te ontdekken na afschrappen van allerlei vooroordelen en traditionalisme rondom zijn persoon en zijn brieven. De groepen zijn pas begonnen, dus groei genoeg in de komende maanden.

Overzicht van thematieken en bijbelstudiegroepen:

> 2008-2009: het boek van ds Klaas Hendrikse “Geloven in een God die niet bestaat” (3 bijeenkomsten; lezing door ds Hendrikse in de Bethelkerk waar bijna 300 mensen aanwezig waren; nabesprekingsavonden in diverse kerkgebouwen in Barendrecht nav. het bezoek van Hendrikse)

> 2008-2009: De zeven brieven aan het dito aantal christelijke gemeenten in het boek Openbaring.

> 2010: een drietal gespreksavonden samen met ds Cees Romkes over Jezus Christus: “Wat valt er nou nog over Jezus te zeggen?” De boeken van prof. dr. R. Roukema “Gnosis en geloof in het vroege christendom” en van filmregisseur Paul Verhoeven “Jezus Christus” zijn besproken.

> 2009 – 2011: “Kleine Profeten & de Apostolische Geloofsbelijdenis”; 7 van de 12 kleine profeten zijn aan bod geweest en zijn er diverse geloofsartikelen in het kader van een kleine profeet of wegens het kerkelijk jaar behandeld. De andere 5 profeten hoop ik later te kunnen

>  2011- …:  De apostel Paulus en zijn brieven worden gelezen in de bijbelstudiegroepen “Post van Paulus” waaraan nu in totaal 34 deelnemers deelnemen in twee groepen.

Navigatie: boven deze blog (met deze layout iTheme2) is een lint te vinden met o.a. de etiketten “Bijbelstudies” en “Nader kennismaken”. Klik op de button of wacht tot de knop uitklapt voor de onderliggende pagina’s.

En onlangs heb ik de rubriek “Omtrent geloof” toegevoegd waar ik allerlei moois citeer uit de grote rijk schat van christelijk geloof en traditie. Deze citaten en gedachten zijn eerder gepubliceerd in het kerkblad Klankbord van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Barendrecht.

ds. R.J. van Amstel, 19 oktober 2011.

Update: 21 oktober 2011